Last news

Help us solve the toughest (or most puzzling) game puzzles and challenges.Many military experts refer to these events as the most intense and prolonged firefight involving American forces since the Vietnam War.Tom Clancy's The Division, tom Clancys The Division, is a groundbeaking online, open-world Action RPG game.PC, tom Clancy's Ghost..
Read more
Click on the link to install it or try another game!The latest Grand Slam tennis tournament is here.As Always, Good Luck and Have Fun.Center Court Tennis is an average tennis game that looks better than most tennis games at the time, but plays much worse than classics like.Open - a..
Read more
For business, for small and home office, we recommend to use the Avast Business Antivirus installation file.Versione 5 modifica modifica wikitesto A partire dalla release 5, avast!You may then buy the software license or uninstall the trial program - it's up to you.Developer Pro Universal.UpdateStar has been tested to meet..
Read more

Active directory restore mode password 2008


active directory restore mode password 2008

V pípad níe uvedeného píkladu se bude aplikace logovat do dokumentu eWayWSLog.
Default Domain Controllers Policy.Nyní klepnte na nov vytvoenou poloku ve sloce Databases pravm tlaítkem a zvolte part ii on the run beyonce jay z Tasks, Restore, Database.Pokud chceme logovat operace (zaznamenávat události do logu) nad Active Directory Domain Services (AD DS) - prakticky jde o vytváení, mnní i mazání uivatelskch a poítaovch út a skupin, tak vyuijeme funkci auditování.Exchange store will not mount because it cannot see active directory, sites and services ror 0x8007077f seen in logs, here is how to ocess msexchange AD topology service.5) Nastavení connection stringu V poznámkovém bloku nebo jiném textovém editoru otevete soubor nfig, kter je umístn v adresái s webovou slubou (v naem pípad C:inetpubwwwrooteWay ).Z fondu aplikací vyberte Vámi vytvoenou poloku (v naem pípad eWay ).Pokud je ve v poádku, ml by se vám v prohlíei zobrazit XML dokument, kde je pro nás dleitá pedevím informace ReturnCode rcSuccess /ReturnCode, co znaí, e je ve dobe nastavené.V naem pípad by cesta tedy vypadala následovn: add key"pluginsPath" value" C:inetpubwwwrooteWaybin 6) Dalí monosti nastavení webové sluby Pomocí souboru Web.config je moné nastavit nejen pipojení webové sluby na danou databázi (viz pedchozí krok ale nastavení skrvá více moností.Pesto se doporuuje jet nastavit politiku, která toto zaizuje: proklikáme se do Computer Configuration/Policies/Windows Settings/Security Settings/ Local Policies/Security Options oteveme poloku Audit: Force audit policy subcategory settings (Windows Vista or later) to override audit policy category settings a zapneme - Enabled Urení, jaké objekty chceme.V okn New Database vyplte pouze název databáze (nap.Postup pro Windows 2003 Server, spuste Správu internetové informaní sluby.
12:46:10 4722 A user account was enabled.
Txt Pro správné logování je rovn dleité, aby byla nastavena správn práva pro zápis do sloky Logu.
Otevete tedy sloku Setup kliknte pravm tlaítkem na soubor t a zvolte Spustit jako správce.Pidání nového: klikneme na tlaítko Add vybereme, pro koho chceme logování provádt, standardn Authenticated Users nebo Everyone na záloce Object meme nastavovat operace, které chceme sledovat, napíklad Create User objects a zatrháváme, jestli chceme sledovat Failed max payne 2 bloodpatch nebo Successful na záloce Properties meme specifikovat pímo operaci.Je nutné podotknout, e pokud uvedená cesta (napíklad sloka Log) neexistuje, aplikace se logovat nebude.Následn pejdte do kategorie Options.Exe Pokud nemáme Windows Server 2008 R2, tak pro nastavení jednotlivch podkategorií nememe pouít Group Policy, ale musí nám stait ádkov píkaz auditpol.Spustíme Group Policy Management oteveme politiku, teba Default Domain Controllers Policy, v Group Policy Management Editor proklikáme se do Computer Configuration/Policies/Windows Settings/Security Settings/Advanced Audit Policy Configuration/Audit Policy/DS Access oteveme poloku Audit directory service access vybereme jednotlivé podkategorie a u nich nastavíme Success i Failed Kdy.add key"smtpUser" value" email protected add key"smtpPassword" value" pass " / pass - Pokud smtp server poaduje ovení, vlote sem heslo uivatele, pod kterm se systém na server bude hlásit.Instalace a sputní Aby mohla bt aplikace eWayTimer sputna, je nutné jí nejdíve nainstalovat.


Sitemap